Highlight Të tjera

Si të ‘vendosni’ një fytyrë të lumtur?

fytyrë të lumtur

Emocionet e juaja janë esenciale për kontrollin e eksperiencave tuaja.

Dhe natyrisht ato janë esenciale për të pasur eksperienca të lumtura në jetën tuaj.

Por si të ‘vendosni’ një fytyrë të lumtur?

Ju nuk duhet të maskoni ndjenjat e juaja. Ju nuk duhet të maskoni atë që jeni. Ose të bëni sikur ndjenjat juaja janë ndryshe nga ato që janë në të vërtetë.

Duke u shtrirur në këtë mënyrë, asgjë nuk ndryshon. E vetmja mënyrë për të ndryshuar fushën vibracionale është kur ndryshoni dhe u përshtateni këtyre ndryshimeve.

Kur ju kujtoni një incident nga ndodhitë e kaluara, ju po fokusoni energjinë.

Kur ju po imagjinoni diçka që do të ndodhë në të ardhmen, atëherë ju po e fokusoni energjinë tuaj në të.

Nuk ka rëndësi se ku e fokusoni energjinë tuaj, në të kaluarën apo në të ardhmen.
Me rëndësi është ta fokusoni energjinë aty ku duhet për të arritur atë që dëshironi.

Janë dy mënyra për të kuptuar sit ë ndërtoni fushën tuaj vibracionale:

Kuptojeni se cfarë është duke ndodhur në eksperiencën në të cilën jeni fokusuar dhe kuptojeni se si ndiheni për këtë ndodhi apo ngjarje.

Ne mendojmë se është e mrekullueshme kur ju filloni dhe bëni lidhjen mes asaj që po mendoni e ndjeni dhe asaj që po ndodhë.