Highlight Të tjera

Si të ndaloni të jeni “MESATAR” që nga tani

mesatar

A po kërkoni ta ndryshoni jetën në vitin 2019? Shumica e njerëzve janë, por shumica e tyre dështojnë sepse ju jeni duke I bërë gjërat shumë të komplikuara ose shumë të thjeshta.

Si të ndaloni të jeni “MESATAR” që nga tani?

1. Bëni një reflektim të vetes çdo ditë. Analizoni çfarë ju shtyn të bëni mirë, ose të bëni keq.

2. Lexoni të paktën një kapitull të një libri në ditë.

3. Rezervoni të paktën gjysmë ore në ditë për të qenë vetëm. Kjo do t’ju ndihmojë të kthjelloni mendimet.

4. Mos përdorni asnjë pajisje teknologjike pas orës 22.

5. Sfidojeni vetën të mësoni diçka të re çdo ditë.

6. Vendosni vetës një qëllim çdo ditë, dhe arrijeni atë. Mund të jetë diçka e thjeshtë. P.sh të flini para orës 23.

7. Mësoni diçka të re çdo javë (që nuk lidhet me punën tuaj).

8. Rrethoni veten me njerëz që kanë qëllime të ngjashme.

9. Shpërbleni veten për çdo arritje që bëni.