Highlight Të tjera

Si të mësoni si një student nga Harvardi?

mësoni

Unik Portal ju sjellë metodën e të mësuarit nga disa prej studentëve më të dalluar të Universitetit të Harvardit.

1. Zgjidhni lëndët që ju interesojnë, kështu që mësimi mos t’iu duket sikur një gjë e detyrueshme për ta mësuar por edhe argëtuese.

2. Mësoni më pak, por në mënyrë më efektive.

3. Mos mësoni gjërat përmendsh.

4. Merrni shënime sa më shumë që të mundeni. Shkruani ato me dorë në një.

5. Merrni pjesë në mësime, kështu çdo gjë do të ketë më shumë kuptim për ju.

6. Largohuni nga biblioteka. Vetëm fakti që po mësoni në një bibliotekë nuk do të thotë që jeni bërë më të mençur.

7. Mësoni diçka të vogël çdo ditë, por jo gjithë ditën.

8. Mos nënvizoni gjërat, vetëm mbani shënime.

9. Lexoni sa më shumë që të mundni.

10. Bëhu një njeri që lexon me mençuri dhe jo robot.

11. Mos lexo çdo gjë por kupto çdo gjë që lexon.

12. Nëse nuk kuptoni diçka, atëherë patjetër që do të jetë në provim. Prandaj hulumtoni.