Highlight Storie Inspirimi Të tjera

Si të bëhesh më pozitiv?

pozitiv

Me qëllim që ne të ndryshojmë dhe të rimëkëmbemi, duhet t’i themi vetes: Mjaft pasivitetit dhe të qenit negativ. Sot është koha për aktivitet dhe pozitivitet.

Unik Portal ju sjellë një listë të gjërave që duhet të bëni për të qenë më pozitiv?

– Kultivoni inteligjencën emocionale: aftësinë për të qenë të vetëdijshëm, kontrolluar dhe shprehur emocionet .

– Praktikoni vëmendjen: cilësinë ose gjendjen e të qenit të vetëdijshëm ose të vetëdijshëm për momentin aktual.

– Falënderimi praktik: cilësia e të qenit mirënjohës; gatishmërinë për të treguar vlerësimin dhe kthimin e mirësisë

– Tregoni qasje pozitive: drejtojuni vetës me mbështetje emocionale ose inkurajim,” p.sh. “Unë e kam në kontroll  shëndetit tim.