Highlight Të tjera

Rruga në të cilën duhet të kaloj për të shëruar të kaluarën time…

rruga

“Nuk ka nevojë për mua që të lidhem pas të kaluarës, pasi unë i kam përmbylur të gjitha punët më të. Unë zgjedh të largoj të gjithë dhimbjen, mërzinë, pendimin që i kam mbajtur për shumë gjatë brenda meje.

Unë nuk dëshiroj që më të kem ndjenjën e të gabuarit. Unë e kam pranuar të kalumën time, për atë që është. E kam falur vetën time, dhe jam gati të filloj ti fal edhe njerëzit të cilët më kanë lënduar. Mirëpo falja e tyre nuk do të thotë që unë jam pajtuar me veprimet e tyre, thjesht do të më ndihmojë mua të shkëputë të gjitha lidhejt me atë person.

Unë liroj vetën time nga e kaluara. Do të lë të gjitha eksperiencat negative dhe nuk do të lejoj që ato të kenë ndikim ose fuqi tek unë. Jam mirënjohës për të gjitha mësimet që I kam marrë nga eksperiencat e kaluara.

Sot do të bëj paqe me të kaluarën time dhe do të filloj të jetoj në të tashmen, sepse vetëm ajo është e rëndësishme.”