Qiri Sri Yantra Chakra Multicolor

15.99 

Përshkrimi

Sri Yantra është një formë mistike që paraqet ndërlidhjen mes universit dhe trupit të njeriut. Sri Yantra prezenton bashkimin hyjnor mes mashkullit dhe femrës. Meditoni me qiriun “Sri Yantra” multicolor për të tërhequr mbarësi në jetën tuaj. Fuqia e Sri Yantra-s mund të vërehet në kohë të shkurtër.