Highlight Shëndeti

Njerëzit në depresion e shohin botën më realisht?

Ndiheni sikur keni rënë në depresion? Kjo mund të thotë se jeni më të mirë në të gjykuarit të realitet në përgjithësi, se sa kur ndiheni të lumtur.

Kjo gjendje quhet “depresion realistik” dhe siç duket sugjeron se kur jemi në gjendje normale, ne operojmë në bazë të iluzioneve të lumturisë, të cilat largohen kur jeni depresiv.

Sipas Institutit Nacional të Shëndetit Mental, depresioni është një ndër sëmundjet mendore më të shpeshta në SHBA, duke prekur kështu më shumë se 16 milion njerëz në 2015.

Sipas Feltham njerëzve depresiv u mungon optimizmi, për shkak të asaj që shohin gjërat më realisht, dhe realiteti ndonjëherë dhemb.

Kush janë ata që mund të përjetojnë “depresionin realistik”? Më të zakonshmit që preken nga kjo gjendje janë introvertët, meshkujt dhe njerëzit me IQ më të lartë.

Nëse depresioni realistik mund të konsiderohet një fenomen i përhapur është ende një cështje në diskutim tha Moore. Mirëpo është një çështje mjaft e rëndësishme, sepse studimi I tij do të kishte një ndikim të madh në atë se si duhet trajtuar ose preventuar depresioni.