Highlight Të tjera

Nëse kuptoni madhështinë e numrave tre, gjashtë dhe nëntë, keni çelësin e Universit!

“Nëse do ta dinit madhështinë e numrave tre, gjashtë dhe nëntë, ju do ta kishit çelësin e Universit.” ~ Nikola Tesla

Nikola Tesla ishte një njeri mjaft i çuditshëm dhe misterioz, por pavarësisht kësaj ai ishte një ndër mendjet më të ndritura në Botë. Dhe siç do mendje gjeniale, edhe ai ishte i obzesionuar me diçka…

Disa njerëz thonin se ai vuante nga OCD (Cregullimi Obsesiv-Kompulsiv), por e vërteta është më e thellë se kaq.


Obsesionimi i tij vinte veçanërisht për numrat 3,6 dhe 9.

Ai deklaronte se këta tre numra mbajnë çelësin për çdo gjë.

Tesla e dinte se njerëzit gjetën matematikën, ata nuk e krijuan atë. Matematika është ligj dhe gjuhë universale. Nuk ka rëndësi se në cilin planet jini, një plus dy gjithmonë bëjnë tre! Çdo gjë jeton sipas këtij rregulli.

Në matematikën vortekse ekziston një varg numrash që përsëritën kështu: 1,2,4,8,7,5 dhe pastaj 1,2,4,8,,7,5,1,2,4,8,7,5,1,2,4…

Siç e shihni numrat 3,6 dhe 9 nuk mund të gjinden në këtë varg përsëritës askund.

Sipas shkencëtarit Marko Rodin, këta numra reprezentojnë vektorin që lidhë dimenzionin e tretë dhe të katërt – një vend në hapësirë që ai e quan “fusha flukse”. Dhe kjo fushë mendohet të jetë në një dimension tjetër energjik që influencon qarkun e energjisë për 6 pikat e tjera.

Randy Powell, një student I Marko Rodin, beson se çelësi për energjinë ekziston në këtë fushë… Diçka që Tesla e kishte kuptuar më herë.