Highlight Storie Inspirimi Të tjera

Mendimet e mira janë mrekullia e jetës

mendimet e mira

A e dini se mendimet dhe veprimet e mira kurrë nuk mund të prodhojnë rezultate të këqija, mendimet dhe veprimet e këqija kurrë nuk mund të prodohojnë rezultate të mira.

Kjo nuk është asgjë tjetër pos thënia se asgjë tjetër nuk mund të dalë nga misri pos misrit, asgjë nga hithrat pos hithrave.

Njerëzit e kuptojnë këtë ligj në botën natyrore, dhe punojnë me të, por pak nga ta e kuptojnë atë në botën mendore dhe morale edhe pse veprimi i tij atje është po ai i thjeshtë dhe i pashmangshëm, dhe ata, prandaj, nuk bashkëveprojnë me të.