Highlight Të tjera

Mendimet, çka janë ato?

mendimet

Secili mendim është valë i energjisë kuantike me frekuenca të ndryshme. Për këtë aryse, për mendimin vlejnë ligjet e mekanikes kuantike. Si energji kuantike mund të kapercejnë nëpër dy pika pa i kryqëzuar rruges mes tyre. Ekzistojnë njerëz, që me mendime dhe pa kontakt fizik, i lëvizin gjërat, të tjerët mund t’i lexojnë mendimet para siç janë thënë ato, por të gjithë duhet të mendojnë me tru, para se të lëvizin këmbet. Në fakt, mendimi është ajo energji që i aktivizon qelizat motorike në koren e trurit në momentin kur mendojmë ta lëvizim këmbën. Qelizat e nxitura motorike pastaj i dërgojnë impulet nëpër palcën kurrizore  deri te muskujt në këmbë.

Por, nga ka ardhur mendimi?

Mendimi është i lidhur me simpatinë dhe antipatinë, me tërheqjen, me rastësinë, me shëndetin dhe me sëmundjet  tona. Nga mendimi varet  nëse do ta përdorim energjine kuantike për meditim, apo për të punuar bombën atomike, gjë të cilës i janë frikësuar më së shumti fizikanët me rastin e zbulimit. Mendimi  është, gjithashtu, fillim i ndjenjave, i fjalës së thënë apo të shkruar, i tingullit etj