Highlight Storie Inspirimi Të tjera

Me mirënjohje arrihet gjithçka…

mirënjohje

Një ndër hapat më të rëndësishëm për të mbërri lumturinë dhe suksesin në jetë është mirënjohja.

Së pari ju duhët të besoni se ka një substancë inteligjente, nga e cila, gjithë gjërat prodhohen. Së dyti ju besoni se kjo substancë ju jep gjithçka që dëshironi.

Dhe e treta, ju lidhni veten tuaj me të, me një ndjenjë të thellë dhe mirënjohjeje të pafund. Shumë njerëz që i drejtojnë jetët e tyre saktësisht në të gjitha rrugët, ngelën të varfërnga mungesa  e tyre e mirënjohjes. Është e lehtë për t’u kuptuar që, sa më afër burimit të pasurisë të jetojmë, aq më shumë pasuri do të marrim dhe  është e lehtë gjithashtu të kupthet se shpirti i cili është gjithnjë mirënjohës, jetn më afër Zotit, se sa ai i cili asnjëherë nuk e sheh atë me ndjenjën e mirënjohjes. Sa më shumë mirënjohjee që të fiksojmë në mendjet tona drejtë supremës kur tjerat e mirat vijn te ne, aq më shumë gjëra të mira do të marrim dhe shume më shpejtë ato do të vijnë dhe arsyeja e thjeshtë është se gjendja mentale e mirënjohjes, e tërheqë mendjen në një kontakt më të ngushtë me burimin nga i cili vjen bekimi.

Nëse ky është një mendim i ri për ju, se mirënjohja e sjellë mendjen tuaj në një harmoni më të ngushtë me energjinë creative të university, merreni në konsideratë atë dhe do të shihni se është e vërtetë. Gjërat e mira që tashmë i keni kanë ardhur përgjatë vijës së bindjes ndaj  lidhjeve të caktuara. Mirënjohja , do të udhëheqë mendjen tuaj jashtë mënyrave me anë të të cilave gjërat vijnë dhe do t’u mbajnë në harmoni më të ngushtë me mendimin kreativ dhe do t’u ndalojë të bini në një mendim konkurrues. Mirënjohja  vetëm to t’u mbajë ju në kërkim të gjithçka dhe t’ju parandalojë nga rënia në një mendim të gabuar se furnizimi është i kufizuar dhe nëse ndodhë kështu, do të ishte fatale për shpresat tuaj.

Ky është Ligji i Mirënjohjes  dhe është absolutisht e nevojshme që ju t’a respektoni ligjin, nëse doni të merrni rezultatet që kërkoni.  Ligji i mirënjohjes është një princip natyral ku aksioni dhe reaksioni janë gjithmonë të barabarta dhe në drejtime të kundërta.

Arritja e mendjes tuaj ne falenderime mirënjohëse ndaj supremes është një çlirim apo shpenzim i forcës, por nuk mund të dështojë në arritjen për të cilën është adresuar dhe reaksioni është lëvizje e menjëhershme drejt jush.

“Tërhiq, afrohu me Zotin dhe ai do t’ju afrohet  juve” Kjo është deklarata e menjëhershme drejt jush.

Dhe, nëse mirënjohja jote është e fuqishme dhe e vazhdueshme, reaksioni i substansës së paformë do të jetë i fuqishëm dhe i vazhdueshëm. Lëvizja e sendeve që i do, do të jetë gjithnjë në drejtimin tuaj./Unik Portal/