Highlight Storie Inspirimi

Lidhja mes mendimit dhe ndjenjave!

meditimi dhe ndjenjat

Sistemi konjitiv pra mendimet dhe sistemi i ndjenjave në tru  mund të veprojnë në mënyrë të ndarë, ndonëse funksionimi i tyre medoemos është i lidhur  ndërmjet vetes.

Lidhja e qendrave emocionale me qendra konjitive është më e fuqishme se në drejtim të kundërt.

Ky fakt shpjegon pse fuqia e ndjenjave është më  e rëndësishme se vetë mendimet.

Ndjenja e përjetuar njëherë, bëhet motivues i fuqishëm i aktiviteteve dhe sjelljeve të ardhshme.

Ndjenjat kanë ndikim të madh edhe në aktivitetet konjitive.

Për atë arsye përmes mbisundimit të ndjenjave, ndikojmë më së lehti në mostrat dhe proceset mendore.

Hulumtimet e institutit nga Kalifornia, kanë treguar se çelësi për integrimin e suksesshëm të mendimeve dhe ndjenjave, qëndron në rritjen e koherencës së të dy sistemeve.

Sa më të akorduara të jenë ndjenjat dhe mendja në momentin e caktuar, aq më të mira janë aftësitë pamore dhe dëgjimore, koha e reagimit, qartësia mendore, ndjenjat dhe vetëdija.