Highlight Storie Inspirimi

Lëri justifikimet, rrugëtimi yt po të pret!

justifikimet

Ne në “Unik” besojmë se të gjithë kanë ardhur në këtë botë me një destinacion të veçantë: një projekt i dallueshëm, një veçori që kërkon të jetojë dhe që tashmë është e pranishme në potencialin e secilit prej nesh.

Koha është e kufizuar, prandaj mos e qon jetën tuaj kot. Mos u brengosni nga dogma – e cila po jeton me rezultatet e mendimit të njerëzve të tjerë.

Mos lejoni që zhurma e opinioneve të tjera të mbys zërin tuaj të brendshëm. Dhe më e rëndësishmja, keni guxim të ndiqni zemrën dhe intuitën tuaj.

Jacques Brel njëherë  në një intervistë të famshme kishte thënë se ai është i bindur për një gjë: “talenti nuk ekziston”.

Për të, talenti është thjesht “të kesh një dëshirë të zjarrtë për ta bërë ëndrrën realitet”. Pjesa tjetër është “djersitje, disiplinë dhe punë e vështirë “.

Mendoni për këtë:

– Steve Jobs u shkarkua nga kompania që ai filloi;

-J. K. Rowling ishte i papunë dhe i varfër si një prind i vetëm

-Muhamet Ali mendonte se nuk e kishte trupin e një luftuesi të madh.

Tregime të tjera të tilla ka me bollëk.

Por, të gjithë këta njerëz kishin një ëndërr dhe një dëshirë të zjarrtë për ta bërë atë të vërtetë, kështu që ata vënë motivimin e tyre para çdo pengese tjetër.

Eksisto vetëm një secret: Dëgjoni shpirtin tuaj, punoni duke dëgjuar atë, sepse kështu energjia nuk ju përfundon kurrë.

Përpjekjet dhe koha që ju vendosni në pikat tuaja të forta do të jenë shumë më të dobishme në kohë – si në aspektin e kënaqësisë personale gjatë procesit, ashtu edhe në aspektin e kthimit të investimeve.

Kjo konfirmohet nga hulumtimi që tregon se njerëzit e suksesshëm ndajnë një gjë të përbashkët: vetëdijen. Ata e njohin veten mirë dhe e përdorin këtë njohuri për të zgjedhur mjediset dhe situatat që janë më të favorshme për suksesin e tyre.