Highlight Shëndeti

Kurrë mos përdorni këtë furçë dhëmbësh

furcat


Jo të gjitha furcat janë të krijuara njëlloj. Ato dallojnë për nga fijet e tyre. Disa janë me fije të buta, disa me fije pak më të forta dhe disa shumë të forta.

Dr. Guido për një televizion amerikan tha se furcaqë ju duhet të përdorni duhet të ketë fije tejet të buta.

“Ne nuk duam të përdorim furcë dhëmbësh me fije të forta sepse mund të dëmtojmë mishin e dhëmbëve. “ tha ai.

Pra kurrë mos përdorni një furcë dhëmbësh që mund t’iu dëmtojë dhëmbët e juaja, gjithmonë kërkojeni furcën me fije sa më të buta për një shëndet sa më të mirë oral.