Highlight Të tjera

    Krijoni një ulëse gome për vetëm disa minuta

ulëse gome


Nëse keni menduar të blini ulëse të reja atëherë shikoni një mënyrë shumë të lehtë për ta krijuar vetë atë. Ju nevojiten shumë pak mjete dhe ulësja juaj do të jetë gati në disa minuta.

Mjetet që ju duhen:

Gomë automjeti;
Material druri i prerë në formë rrethore;
Ngjitës silikoni;
Material për mbështjellje;

Merreni gomën, dhe vendoseni materialin e drurit të prerë në formë rrethore ose çfarëdo që ju keni gjetur që të mbulojë pjesen e lartë dhe të poshtme të gomës. Përdorni silikonin për ta ngjitur. Për ta mbështjellur gomën mund të përdorni çfarëdo materiali, materiali i zgjedhur më poshtë duhet mbështjellur nga pjesa e poshtme e dërrasës duke shkuar lartë.