Highlight Të tjera

Kërko dritën kudo!

dritë

Kërkoni Dritën me më shumë intensitet se kurrë.

 

Në të gjithë densitetin dhe konfuzionin që po vërtitet në planet, kjo është ajo që do të thotë të kesh Besimin që do të vazhdoni të gjeni Dritën. Por duhet të vazhdosh të shikosh.

 

Mos u lëkundni në mirënjohjen tuaj për atë që është e mirë tani dhe sa shumë mrekulli ndodhin – çdo ditë.

 

Përdorni pyetje për të ndërtuar forcën tuaj. Do të zemërohesh. Disa ditë do të shkatërroheni. Por edhe në ditët kur mund të mos jesh i mëshirshëm me vetën tuaj, mos lejo të shkosh përtej asaj që je me të vërtetë e kupto se mëshira ndriçon errësirën.

 

Nëse ju shikoni me Shpirtin tuaj, ju do të vazhdoni ta gjeni Dritën. Kudo.