Highlight Të tjera

Jeni mirënjohës për gjërat më të vogla!

gjëra

Ju duhet të jeni mirënjohës për shumë gjëra në jetën tuaj. Por a i keni menduar ndonjëherë se cilat janë ato? Duke ditur gjërat që ju bëjnë juve të plotë atëherë jeta juaj do të ndihet më të plotë e më të lumtur. Krijoni një ditar 15 ditor të gjërave që ju jeni mirënjohës në jetën tuaj dhe kuptojeni vlerën e secilës prej tyre.

1. Për çfarë ushqimi jeni mirënjohës sot?
2. Për çfarë teknologjie jeni mirënjohës?
3. Për çfarë ngjyra jeni mirënjohës?
4. Për çfarë zëri jeni mirënjohës?
5. Për çfarë libri jeni mirënjohës?
6. Për cilat vende jeni mirënjohës?
7. Për cilat pushime jeni mirënjohës?
8. Për cilat shije jeni mirënjohës?
9. Për cilën stinë jeni mirënjohës?
10. Për cilin person jeni mirënjohës?
11. Për cilën këngë jeni mirënjohës?
12. Për cilën sfidë jeni mirënjohës?
13. Për cila gjëra të vogla jeni mirënjohës?
14. Për cila tradita jeni mirënjohës?
15. Për cilin moment jeni mirënjohës?