Highlight Storie Inspirimi

Guxo të jesh!

Guxo të jesh

Kur fillon një ditë e re, guxo të buzëqeshësh me mirënjohje.

Kur ka terr, guxo të jesh i pari që të ndriçojë dritën.

Kur ka padrejtësi, guxo të jesh i pari që ta dënojë atë.

Kur diçka duket e vështirë, guxo ta bësh atë gjithsesi.

Kur jeta mundohet të të rrahë, guxo të luftoni përsëri.

Kur duket se nuk ka shpresë, guxo të gjesh disa.

Kur jeni të lodhur, guxo të vazhdosh.

Kur kohët janë të vështira, guxo të jesh më i ashpër.

Kur dashuria të lëndon, guxo të duash përsëri.

Kur një tjetër humbet, guxo t’i ndihmosh ata të gjejnë rrugën.

Kur një mik bie, guxo të jesh i pari që të zgjasë një dorë.

Kur kaloni rrugët me një tjetër, guxoni t’i bëni ata me buzëqeshje.

Kur ndiheni të mrekullueshëm, guxoni të ndihmoni dikë tjetër të ndihet shumë i madh.

Kur dita ka mbaruar, guxoni të ndiheni sikur keni bërë më të mirën tuaj.

Guxo të jesh më i miri që mundesh,

Në çdo kohë, GUXO të jesh!

~Steve Maraboli