Highlight Të tjera

Gjëra të mira që duhet t’ia thuash vetës

gjëra

Mos ndëshkoni vetën tuaj. Kur jeni të lig me vetën, kujtojini këto gjëra të mira.

Mos i thuaj vetës:

Nuk mund të bëj më shumë, dorëzohem.

Por thuaj:

Po bëj më të mirën time, prandaj çdo gjë është në rregull.

Mos thuaj:

Jam një dështim.

Por thuaj:

Nuk do të ndalem dhe do të arrij suksesin.

Mos thuaj:

Nuk jam aq i/e pashëm.

Por thuaj:

Krahasimi harxhon kohë, unë jam i/e mrekullueshëm.

Mos thuaj:

Askush nuk më do.

Por thuaj:

Këta njerëz nuk më njohin mua. Të tjerët do t’më njohin për virtytet e mia.