Highlight Storie Inspirimi Të tjera

Fuqia e sugjerimit

sygjerim

Asgjë nuk është më e qartë se themeluesit e të gjitha lëvizjeve të mëdha fetare njihnin shumë për fuqinë e sugjerimit të përsëritur dhe me të arritën rezultate shumë të gjera. Mësimet fetare janë bërë në mënyrë të tërthortë për ne qysh nga koha e lindjes sonë, në nënat dhe etërit tanë para nesh dhe në prindërit e tyre dhe prindërit e tyre para tyre, dhe po ashtu edhe gjatë shekujve. Sigurisht që ka magji ‘të bardhë’ në atë lloj besimi.

Deklarata të tilla si “Ajo që nuk dimë nuk do të na dëmtojë” dhe “Injoranca është lumturi” marrin më shumë rëndësi kur kuptojmë se gjërat e vetme që mund të na dëmtojnë ose na shqetësojnë janë ato për të cilat bëhemi të ndërgjegjshëm. Ne e kemi dëgjuar të gjithë historinë e njeriut që nuk e dinte se nuk mund të bëhej dhe shkoi përpara dhe e bëri atë. Psikologët na thonë se si foshnje kemi vetëm dy frika: frika nga zhurmat e forta dhe frika e rënies. Të gjitha frikat tona vijnë me dije ose zhvillohen si rezultat i përvojave tona,ato vijnë nga ajo që ne mësohemi apo atë që dëgjojmë dhe shohim në bazë ditore gjatë jetës tonë.

Në vitet e depresionit në Amerikë- dhe mund të ketë vite si ato në të ardhmen – ne pamë të njëjtën fuqi sugjestive që punonte jashtë orarit. Ditën pas dite dëgjuam shprehjen “Kohët janë të vështira”, “Biznesi është i varfër”, “Bankat po dështojnë”, “Prosperiteti nuk ka asnjë shans”, dhe tregime të egra rreth dështimeve të biznesit në çdo anë, derisa ato u bënë kombëtare, dhe miliona njerëz besonin se ditët e begata kurrë nuk do të ktheheshin. Paraja, gjithmonë e ndjeshme, shkon për të mbuluar kur sugjerimet e frikës fillojnë të qarkullojnë, dhe dështimet e biznesit dhe papunësia ndjekin shpejt. Ne dëgjojmë mijëra histori të dështimeve të bankave, shqetësime të mëdha që shkojnë në mur etj. Dhe njerëzit i besojnë ato në mënyrë të gatshme dhe në përputhje me rrethanat.

Nuk do të ketë kurrë një tjetër depresion biznesi nëse njerëzit në përgjithësi e kuptojnë se është me mendimet e tyre të frikës që ata fjalë për fjalë krijojnë kohë të vështira. Ata mendojnë kohë të vështira dhe kohë të vështira do ti ndjekin. Pra, është me luftëra, ata do të bëhen joekzistente, sepse asgjë nuk vjen në skemën tonë ekonomike përveç nëse e krijojmë së pari me mendimin tonë të emocionalizuar.

Qeniet njerëzore janë qenie njerëzore në mbarë botën, të gjitha u nënshtrohen emocioneve të njëjta, ndikimeve të njëjta dhe të njëjta vibracioneve, dhe cka është një biznes i madh, një fshat, një qytet, një komb, por thjesht një koleksion i njerëzve individualë që kontrollojnë dhe veprojnë me të menduarit dhe besimin e tyre? Ky është një përfundim i pashmangshëm. Çdo person është krijimi i vetes, imazhi i të menduarit dhe besimit të tij./Unik Portal