Highlight Storie Inspirimi Të tjera

Dallimi mes kënaqësisë dhe shijimit

kënaqësia

Dhe kur jemi tërësisht të qartë mbi këtë ndryshim mund të rritemi më shpejtë në një jetë më të fokusuar dhe energjike.

Mihaly Csikszentmihalyi e përshkruan më mirë këtë ndryshim në librat e tij të ndryshëm mbi “rrjedhshmërinë”, gjendja psikologjike në të cilën futemi kur koha zhduket dhe përfshihemi tërësisht në qatë që bëjmë.

Ai  dallon atë që bëjmë për kënaqësi, si seksi, të ngrënit, të pirit e kështu me radhë, nga ajo që bëjmë për t’u gëzuar. Gëzimi është më i thellë. Ai përfshin gjithmonë përdorimin e një aftësie dhe përballjen me një sfidë.

Për shembull lundrimi, kopshtaria, pikturimi, boulingu, golfi , gatimi dhe çdo aktivitet i tillë që përfshin aftësitë që përballen me një sfidë, këto përbejnë gëzim.

Njërëzit që bëhen të qartë  mbi këtë ndryshim fillojnë të futin më shumë gëzim në jetët e tyre. Ata arijnë atë gjendjën psikologjike të lumtur  dhe të përmbushur që njhet si “rrjeddshmëria:. Rritja e aftësive të tyre dhe kërkimi i sfidave për këto aftësi, janë ato çfarë çojnë në një jetë më të gëzueshme./Unik Portal/