Highlight Storie Inspirimi

Dallimi mes burrave dhe grave në tri situata!

Dallimi mes burrave dhe grave

Është fare e qartë se  burrat dhe gratë janë nga planetë të ndryshëm. Kjo lidhet me fiziologjinë dhe disa gjëra të tjera.

Gratë janë të ndryshme nga burrat në shumë aspekte dhe disa prej këtyre dallimeve janë edhe avantazhe.

 1. Mungesa e lumturisë!

Si i përceptojnë mungesën e lumturisë burrat dhe gratë?

Burrat:

Kur burrat janë të palumtur me punën e tyre ata nuk arrijnë të jenë të koncentruar në raportet me të tjerët

Gratë:

Nëse gratë kanë konflikte në raporte me të tjerët, ato nuk mund të përqendrohen në punë.

2. Burrat dhe gratë gjatë vozitjes:

Burrat:

Burrat mund të kryejnë me lehtësi procese analitike gjatë vozitjes dhe mund të tejkalojnë me shpejtësi të madhe ndonjë veturë, pa u trembur fare.

Gratë:
Grave iu duhet më shumë kohë për  të analizuar automjetet e tjera dhe shpejtësinë e tyre.

3.Aftësitë analitike:

Burrat:
Truri i meshkujve mund të analizojë lehtë dhe të gjejë një zgjidhje për një proces.


Gratë

Gratë e kanë më të vështirë ta bëjnë këtë dhe nuk mund të analizojnë me lehtësi diçka