Highlight Storie Inspirimi Të tjera

 Çfarë na mëson testi me ëmbëlsira për kontrollin e vetës?

ëmbëlsira


A keni dëgjuar për eksperimentin të kryer me Alte (Marshmalloës) në Universitetin e Stanfordit nga Mischel dhe studentët e tij?

Ata u dhanë fëmijëve dy opsione. Mund të hanin ëmbëlsirën tani ose mund të prisnin 20 minuta vetëm në një dhomë për të marrë një shpërblim më të madh, dy ëmbëlsira.

Mischel dhe studentët e tij pas shumë vitësh, ndoqën fëmijët të cilët morën pjesë në eksperiment dhe mësuan se ata fëmijë të cilët kishin pritur 20 minuta për të ngrënë dy ëmbëlsira tani kishin rezultate më të larta në shkollë dhe në përgjithësi.

Ky eksperiment nuk kishte fare të bënte me ëmbëlsirën, por me atë se nga çfarë influencohen fëmijët për të bërë zgjedhjet e tyre.

Testin me Marshmallow mund ta gjeni më poshtë:

https://www.youtube.com/ëatch?v=QX_oy9614HQ