Të tjera

Çfarë është vetëbesimi i vërtetë?

vetëbesimi

 

Vetëbesimi i vërtetë nuk do të thotë vetëm një buzëqeshje e bukur dhe një qëndrim i lartë.

01. Vetëbesim i lartë do të thotë që nuk keni nevojë për aprovimin e të tjerëve.

02. Vetëbesim i vërtetë do të thotë kur buzëqeshni atëherë kur ju buzëqeshet.

03. Vetëbesim i vërtetë është kur nuk keni frikë nga qetësia.

Vetëbesim i vërtetë është kur gjithmonë dashuroni veten…

04.Vetëbesim i vërtetë është kur i përmbushë përgjegjësitë e tua.

05. Vetëbesim i vërtetë është kur nuk mburreni.

06. Vetëbesim i vërtetë është kur gjithmonë dashuroni veten.

07. Vetëbesim i vërtetë është kur nuk tregoni dobësi.

08. Vetëbesim i vërtetë është kur e dini se kush jeni dhe çfarë dëshironi.

09. Vetëbesim i vërtetë është kur nuk gjykoni të tjerët.

10. Vetëbesim i vërtetë është kur nuk frikësoheni nga dështimi.