Highlight Të tjera

Çdo gjë që duhet të dini rreth Ikigai, sekreti japonez për të jetuar një jetë të plotësuar

Ikigai

Kërkimi për kuptimin dhe përmbushjen është po aq universale sa çdo gjë tjetër në jetë. Çfarë i jep kuptim jetës sonë? Çfarë duhet të bëjmë që të jetojmë një jetë të lumtur, përmbushëse pa momente të vështira?

 

Kjo është pikërisht ajo që parimi japonez i “Ikigai” përfaqëson.

Por, çfarë është ikigai?

Në japonisht, ikigai do të thotë “një arsye për të qenë”. Është rruga juaj për vetë-realizim, unike për ju në çdo mënyrë.

Ikigai i çdo personi është i ndryshëm, bazuar në besime dhe vlera të ndryshme, dhe shpesh gjendet duke përdorur dy faktorë kryesorë:

Çfarë doni të bëni

Në çfarë jeni të mirë

Ikigai juaj është ajo që e bën jetën tuaj të vlefshme, ato veprime spontane. Ajo ju drejton pa nevojë për motivim tipik sepse e doni atë dhe besoni në aftësinë tuaj, sepse jeni kompetent në të.

Pse është i rëndësishëm ikigai?

Në librin e tij “Zonat e Zeza: Mësimet mbi jetën më të gjatë nga njerëzit që kanë jetuar më gjatë”, autori Dan Buettner u përpoq t’i përgjigjej pyetjes se çfarë e bën njerëzit të jetojnë  gjatë?

Okinawa në Japoni dhe krahinat përeth janë shtëpia e njerëzve më të vjetër në botë.

Miliona njerëz në Okinawa, Japoni jetojnë nga një parim i quajtur ikigai. Dhe, siç konkludon ai, ai beson se është një nga arsyet kryesore që njerëzit në Okinawa jetojnë kaq gjatë dhe plot jetë.

Si ta gjeni ikigai-n tuaj?

Një ekuacion më i plotë dhe praktik për ikigai-n është në kryqi midis katër parimeve, të përfaqësuar nga pyetjet e mëposhtme:

Çfarë doni të bëni?

Në çfarë jeni të mire?

A ka nevojë bota për vlerat tuaja ?

Mund të bëni para me këtë?

Duke u përgjigjur pyetjeve të mësipërme mund të gjeni një “vend të ëmbël” që kontrollon të gjitha këto kuti, të paktën deri në një farë mase. Duke vepruar kështu, kjo do t’ju ndihmojë të gjeni një ndjekje që do të jetë plotësisht përmbushëse dhe kuptimplote për ju.

Gjetja e ikigai-t tuaj mund të marrë kohë, por asnjëherë mos i ndal përpjekjet për ta gjetur atë.