Highlight Të tjera

A mund të sëmureni nga emocionet negative?

emocionet

Sa herë që ju keni përjetuar një emocion negative si frikë, dyshim, vetmi, nervozë e kështu më tej, ajo ndjenjë e emocionit negative ka qenë rezultat se keni menduar një mendim që nuk ka vibruar në një frekuencë të njëjtë me qenien tuaj të brendshme.

Gjatë gjithë përjetimeve të jetës suaj fizike dhe jofizike, qenia e brendshme ka evoluar drejt një vendi të dijes. Dhe kështu sa herë jeni të përqendruar vetëdijshëm tek një mendim, I cili nuk harmonizohet me atë që ka arritur ta njohë Qenia e brendshme, brenda jush do të dalë një emocion negative.

Në rast se do të uleshit mbi këmbën tuaj dhe do të ndërprisni qarkullimit e gjakut, ose po të vinit një qafore rreth grykës dhe ta mbyllnit rrjedhën e oksigjenit, menjëherë do ta ndieni shtrëngesën. Po në këtë mënyrë kur mendoni mendime që nuk janë në harmoni me mendimet e qenies së brendshme, atëherë kufizohen ose mbyten rrjedhat e forcës së jetës ose energjia që vjen në trupin tuaj fizik, kurse si rezultat I këtij shtrëngimi ju do të ndieni një emocion negative.

Kur ju e lejoni këtë emocion negative që të vazhdojë për një periudhë të gjatë, shpesh përjetoni dëmtimin e trupit tuaj fizik.

Kur vëmendja juaj bie mbi gjërat që nuk i doni atëherë kjo është shkëputja ndërmjet jush dhe qenies së brendshme.