Highlight Shëndeti

A keni çrregullim bipolar?

Çrregullime

Çrregullimet bipolare zakonisht përfshijnë ndryshime të mëdha emocionale, ndryshime të mëdha në nivelet e energjisë dhe sjelljes. Ky crregullim mund të ketë ndikim të madh në aftësimë për të kryer obligimet ditore.

Ndjenjat e lumturisë dhe trishtimit janë një gjë e rregullt për personat që vuajnë nga bipolariteti
Tipet më të zakonshme të crregullimeve biploare është tipi I dhe tipi II.

Shkaqet e bipolaritetit janë të ndryshme. Noradrenalina ka lidhje direkte mes depresionit dhe bipolaritetit. Po ashtu një funksionim abnormal i serotoninës ndikon në shfaqjen e bipolaritetit.
Studimet kanë treguar se një crregullim i tillë mund të jetë gjenetikisht i përcjellur.

Nuk ka një kurë për të shëruar bipolaritetin por mund të menaxhohet./Unik Portal/