Highlight Të tjera

A jeni udhëheqës?

udhëheqës

Mësoni  6 mënyra kryesore për frymëzimin e një ekipi

Jo të gjithë janë një udhëheqës të lindur.  Shumë prej nesh e gjejnë veten në role drejtuese, megjithatë, shpesh pa trajnime të mjaftueshme për të menaxhuar në mënyrë efektive një ekip. Ju mund të jeni një udhëheqës i ekipit në një supermarket ose një CEO i një kompanie të madhe , por thelbi dhe finesat që kërkohen për të qenë një udhëheqës mbeten të njëjta.

Nëse keni punuar ndonjëherë për një kompani,  më shumë gjasa ju ka rënë të takoni  një shef që ju e urreni dhe thjeshtë nuk keni pasur asgjë të përbashkët.

Asnjë aftësi njerëzore?

Qasja dhe trajtimi i situatave në mënyrë të gabuar?

Për fat të keq, nuk është e pazakontë që bosët të jenë kështu në vendet e punës në mbarë botën. Por, ju nuk duhet të bini në të njëjtin kurth, sepse këtu është një listë e këshillave dhe truqet për t’u bërë udhëheqësi më i mirë që mund të jeni.

 

Keni një qëndrim pozitiv

Një nga aspektet më të rëndësishme të të qenit udhëheqës është të jesh pozitiv. Ekipi juaj do t’ju kërkojë, dhe kur të keni qasje në një situatë të vështirë apo sfiduese, ata do t’ju kërkojnë të shihni se si të ecni përpara.  Entuziazmi është gjithashtu një tipar jashtëzakonisht i rëndësishëm për një udhëheqës frymëzues. Duke i treguar ekipin tuaj se ju keni një pasion për detyrat ose sfidat që po përpiqeni ti trajtoni, automatikisht ekipi i juaj do të ketë interesim më të madh për punën.

 

Trego vlerësimin tënd

Jo të gjithë shkojnë për të punuar për të marrë pagën. Kënaqësia e punës është një element i madh i vendit të punës në kohën e përditshme dhe nuk ka ndjenjë më të madhe në ose jashtë punës sesa ndjenja e vlerësimit. Nëse dikush në ekipin tuaj ka shkëlqyer në detyrat e tyre, bëni ditën e tyre duke i lënë ata të dinë se sa i vlerësoni ata duke punuar shumë.

 

Mendoni për të ardhmen

Liderët frymëzues kanë një vizion për të ardhmen. Ju mund të jeni drejtues i një ekipi për zbulimin e artistëve të rinjë ose një kompani digjitale e marketingut. Ekipi juaj është projektuar për të arritur një përfundim të caktuar ose për të përfunduar një detyrë të caktuar. Kjo do të thotë se si udhëheqës duhet të keni një kuptim të qartë dhe vizion për atë që të duket si sukses, si dhe idetë dhe objektivat afatshkurtra për ta arritur atë.

 

Mos flisni vetëm ju, dëgjoni edhe të tjerët

Si një udhëheqës, mund të jeni përgjegjës për të bërë shumë për të menduarit dhe të folurit me anëtarët e ekipit tuaj. Sidoqoftë, dëgjimi është po aq i rëndësishëm sa aftësia për të zotëruar. Dëgjimi koherent ndaj shokëve tuaj do t’ju mundësojë të shqyrtoni ide të reja dhe të adresoni në mënyrë efektive problemet që mund të keni lënë pas dore.

 

Mësoni artin e komunikimit

Dëgjimi dhe të folurit, të gjitha vijnë nën të njëjtën ombrellë. Nëse nuk mund të komunikoni në mënyrë efektive me ekipin tuaj, ekipi është i destinuar të dështojë që nga fillimi. Kur ju drejtoheni ekipit tuaj ju duhet të siguroni që mesazhi që po përpiqeni të komunikoni është i qartë dhe se të gjithë e kuptojnë se çfarë po ndodhë në detajet më të hollësishme. Nëse nuk e bëni këtë, atëherë e gjithë skuadra juaj do të përfundojë duke u “copëtuar”, dhe qëllimet tuaja nuk do të arrihen.

 

Respekto ekipin

Kjo është më shumë një term i thjeshtë  për të përfshirë disa tipare që duhet të ketë një udhëheqës i suksesshëm. Këto tipare të personalitetit duke përfshirë gjëra të tilla si të qenit të besueshëm. Kjo do të thotë të mos shkelësh askënd që të shkoj në krye ose të gënjesh në ekipin tënd për të manipuluar një rezultat të caktuar. Nëse jeni të sinqertë me ekipin tuaj që nga dita e parë, nuk ka asnjë arsye pse ata nuk do të japin maksimumin në punë.