Highlight Të tjera

A je person xheloz? Ky test i zbulon të gjitha!

Kur bëni një test personaliteti, shpesh bëhet fjalë për identifikimin e tipareve dhe sjelljeve tuaja të personalitetit duke iu përgjigjur pyetjeve në lidhje me preferencat, besimet, emocionet dhe sjelljet tuaja.

Testimi mund të bëhet online, në letër, apo edhe ballë për ballë me një specialist. Në këtë test specifik të personalitetit, ne do të zgjedhim një sensor ëndrrash për të identifikuar nivelin e xhelozisë që ndjeni.

 

Ëndërrimtar 1:

Njerëzit që zgjedhin nr. 1 mund të konsiderohen optimistw dhe tw sigurt. Ata janë përgjithësisht të gëzuar, kureshtarë dhe shumë të shoqërueshëm në ndërveprimet e tyre me të tjerët. Janë shumë krijues dhe duan të shprehin imagjinatën dhe origjinalitetin e tyre. Ata besojnë thellë se çdo gjë është e mundur, madje edhe ëndrrat më të çmendura.

Megjithatë, ky vetëbesim agresiv ndonjëherë mund t’i bëjë ata të jenë xhelozë për atë që kanë ose arrijnë të tjerët. Ata priren të duan ” të mbajnë” disa njerëz për vete, si një kapëse ëndrrash.

 

Ëndërrimtar 2:

Xhelozia e njerëzve që zgjedhin nr. 2 shpesh shkaktohet nga vetëvlerësimi i ulët ose mungesa e vetëbesimit. Ata ndihen të kërcënuar nga suksesi i të tjerëve dhe duan të mbajnë atë që është e tyre “brenda”. Është e rëndësishme që ata të kuptojnë se xhelozia mund të jetë e dëmshme për veten dhe të tjerët, pasi mund të çojë në marrëdhënie të tensionuara dhe madje edhe në ndjenja urrejtjeje dhe pakënaqësie.

Ata që zgjedhin këtë simbol duhet të mësojnë të duan veten në mënyrë që të pranojnë plotësisht suksesin e të tjerëve.

 

Ëndërrimtar 3:

Për të shmangur xhelozinë, njerëzit që zgjedhin kapësin e ëndrrave nr. 3 duhet të gjeni mënyra për të ndërtuar vetëbesim. Kjo do të thotë të gjeni aktivitete që janë të mira për trupin dhe mendjen tuaj, si praktikimi i meditimit ose joga, ushtrimet e rregullta ose mësimi i një aftësie të re.

Është e rëndësishme të kesh qëllime të qarta dhe të arritshme, në mënyrë që të ndihesh mirë me veten dhe të mos kesh zili për arritjet e të tjerëve.

t1

Ëndërrimtar 4:

Një vetëvlerësim i mirë i ndihmon shumë njerëzit që zgjedhin nr. 4 për të ndaluar të qenit xheloz. Për këtë qëllim, është e rëndësishme që ata të mësojnë të pranojnë papërsosmëritë dhe dobësitë e tyre dhe të të tjerëve. Është gjithashtu e dobishme të inkurajoni pozitivisht gjërat e mira që ata bëjnë, në vend që të përqendroheni në ato që nuk funksionojnë. Për më tepër, është thelbësore që ata të identifikojnë atë që është e rëndësishme për ta dhe të punojnë drejt saj.

 

Ëndërrimtar 5:

Personat e nr. 5 priren të jenë optimistë dhe të sigurt, por gjithashtu priren të jenë xhelozë. Mënyra për t’u marrë me këtë problem është të mësoni të pranoni papërsosmëritë tuaja dhe të të tjerëve, të inkurajoni pozitivisht në vend që të përqendroheni te negativet dhe të përcaktoni qartë se çfarë është e rëndësishme për veten tuaj, në mënyrë që ta respektoni atë.

Vetëkuptimi dhe dashuria për veten ndihmojnë shumë në shmangien e xhelozisë.