Highlight Të tjera

A është akti i të menduarit thelbësor për të jetuar i lumtur në këtë botë?

akti i të menduarit

Mendja është një mjet. Ajo përdoret për të zgjidhur problemet dhe kur problem zgjidhet, ti duhet ta lësh atë të qetë. Pra, rreth 80-90% e mendimeve të njerëzve janë jo vetëm të parëndësishme dhe të papërsërtishme, por edhe për shkak të antyres së tyre negative dhe jo funksionale, pjesa më e madhe e këtyre mendimeve është e dëmshne, Vëzhgoje mendjen dhe do të kuptosh se kjo pot ë them është më së e vërtetë. Kjo shkakton një humbje të energjisë jetësore.

Kjo mënyrë e të menduarit të pashterrshëm është varësi. Me pak fjalë; ti ke perceptimin që nuk mund të zgjedhesh për ta ndaluar atë. Eshtë diçka më e fortë se ti. Gjithashtu të falë një ndjenjë kënaqësie të shtrembëruar, kënaqësi që kthehet në mënyrë të pashmangshme në dhimbje.