Highlight Të tjera Yoga

5 mësime të rëndësishme për ti mbajtur mend kur praktikoni yoga

mësime

Yoga me të vërtetë është përhapur shumë kohet e fundit, mirëpo a po praktikohet yoga në bazë të esences së saj? A kemi harruar se pse yoga praktikohet? Shikojini mësimet kryesore për ti mbajtur mend kur praktikoni yoga sidomos nëse jeni fillestar.

1. Yoga nuk bëhet për dikë tjetër. Yoga është vetëm për ju, për trupin tënd, mendjën tënde, shpirtin tënd.

2. Ka shumë më shumë tek yoga se praktika fizike.

3. Për të qenë të mirë në yoga nuk do të thotë të jeni shumë të mirë në një pozë të yogës.

4. Të harroni të kaluarën është metoda më e bukur për të vazhduar përpara.

5. Kur sfidohemi me një pozë, shpesh jemi të sfiduar në jetën reale me një bllokadë mentale./Unik Portal/