Highlight Yoga

   4 poza të Yoga-s për të zbuluar perëndeshën brenda teje

yoga

Praktikimi i Yoga-s mundëson  një mundësi unike për të fituar fuqi të brendshme e të jashtme, kurajë dhe vullnet. Kur praktikojmë Yoga, ne mund të ‘lirojmë’ perëndeshën brenda nesh që të na ndihmojë me pozat si dhe të kemi një ndjenjë ëmbëlsie brenda nesh.

Këto janë 4 poza për të zbuluar perëndeshën brenda teje.
1. Pozita e “mbretëreshës”;

Bëni një uljë me të dy këmbët në 90 shkallë. Imagjinoni që trupi juaj në mënyrë të bukur po ngritët lart.

2. Ndjenjë gëzimi;

Një pozitë e mbushur me gëzim. Njërën këmbë duhet ta mbani të drejtë.

3. Pozita e kërcimtares;

Një pozitë e yogas që nxjerrë në pah feminitetin tuaj përmes bukurisë të balancit.

4. Pozita “sirenë”;


Një pozitë mjaft e lezetshme.

Ju nuk duhet të keni një trup të mrekullueshëm për tu ndier si një “Perëndeshë”. Perëndeshat i bëjnë gjërat të realizohen dhe e dinë si të qëndrojnë të forta gjatë një stuhie. Po sa të keni hyrë në ndjenjat që këto pozita ju ofrojnë, mbajeni afër vetes dhe përsëritni shpesh.