Dashuria Highlight

3 mënyra të mençura për ta bërë një person t’ju pëlqejë sipas agjentëve sekret

mënyra

Profesori i psikologjisë Jack Schafer ka punuar për shumë vite si një agjent special i FBI-së, duke mësuar të tjerët se si të aplikojnë metodat e ndikimit dhe bindjes. Ai pretendon se ekziston një rregull i artë, i cili, nëse ndiqet, garanton se dikush do të të pëlqejë.

Por si mund ta arrini këtë? Këtu janë tri  këshilla nga Jack se si ta bëni një person t’ju pëlqejë.
  1. Bëni një gabim;

Kur Jack Schafer fillon një semestër me një klasë të re studentësh, ai gjithmonë do të bëjë një gabim duke shqiptuar një fjalë gabim, sikur të ishte e rastësishme (kur në fakt ishte e qëllimshme) dhe u lejon nxënësve të tij ta korrigjojnë atë. ‘Unë pretendoj se jam i zënë ngushtë dhe i falënderoj ata për korrigjimin’ thotë ai.

Jack përdor këtë metodë për të arritur tre qëllime specifike. Së pari, korrigjimi i gabimit të mësuesit të tyre u jep besim studentëve të tij. Së dyti, kjo do t’i ndihmojë ata të relaksohen dhe, nga ana tjetër, të flasin më lirshëm me të. Së treti, do t’u lejojë atyre të ndiejnë se mund të bëjnë edhe gabime.

2. Fol me njerëzit për veten e tyre;

Shpesh, njerëzit përfundojnë të zhytur në vetvete dhe kanë shumë pak interes për të tjerët që takojnë. Në mënyrë që njerëzit të na pëlqejnë, ne duhet të interesohemi për ta.

Shkrimtari amerikan Dale Carnegie dikur tha se ‘Ju mund të bëni më shumë miq për dy muaj duke u bërë i interesuar për njerëzit e tjerë sesa mund të bëni në dy vjet duke u përpjekur ti bëni njerëzit të interesuar në ju’, dhe ai kishte të drejtë.

Ky citat thekson se sa e rëndësishme është të flitet me njerëzit për atë që po ndodh në jetën e tyre, me qëllim që të fitojnë miqësinë e tyre. Jini të interesuar për familjet e tyre, biografitë, fëmijët; mendimet e tyre në këtë apo atë çështje. Ata do të jenë mirënjohës ndaj jush në vetëdije.

3. Kërkoni një favor nga të tjerët;

Ben Franklin vuri në dukje se nëse ai kërkoi një koleg për një favor, kolegu e pëlqente atë më shumë se nëse nuk e kërkoi atë për një favor. Ky fenomen u bë i njohur si Efekti Ben Franklin. Në shikim të parë, kjo duket kundërshtuese.

Nëse ju kërkoni një person për një favor, ju do të mendoni se ju do të donit personin më shumë, sepse ata ju dhanë një nder; megjithatë, ky nuk është rasti.

Kur një person bën një favor ai ndjehet mirë për këtë.  Rregulli i Artë thotë se nëse e bën një njeri të ndihet mirë për veten, ai/ajo do të pëlqej edhe  ty. Të pyesësh dikë që të të bëjë një nder nuk është gjithçka për ty. Bëhet fjalë për personin që ju bën favorin.