Highlight Natyrë & Turizëm

3 gjërat që nuk duhet ti prekni në një hotel

hotel

Janë disa gjëra që nuk duhet prekur në një dhomë hoteli për shkak që ato përmbajnë shume bakterie. Shikoni 3 gjërat që nuk duhet prekur.

1. Telekomanda;

Besoni ose jo, telekomanda e televizorit që gjindet në dhomën tuaj të hotelit, është e mbushur plot bakterie. Ajo zakonisht nuk dezinfektohet nga mirëmbajtësit e hotelit për këtë shkak është një ndër gjërat më të papastërta.

2. Telefoni;

Po ashtu njëjtë si telekomanda edhe telefoni është një ndër pajisjet më të papastërta që gjinden në dhomën tuaj të hotelit.

3. Kova e akullit;

Nëse keni porositur shampanjë në dhomën tuaj të jeni të përgatitur për një shumë të madhe të bakterieve që gjinden në këtë kovë, kjo për shkak që mirëmbajtësit zakonisht nuk i kushtojnë rëndësi kovës së akullit e në këtë mënyrë një mori bakteriesh gjejnë shtëpinë në të.