Dashuria Highlight

11 shenja që tregojnë që pranë vetës keni mashkullin e duhur

mashkullin e duhur

Shumica e njerëzve do të pajtoheshin që burrat e mirë të përfshinin disa tipare të reja në sjelljen e tyre përgjatë një marrëdhënieje. Dhe, kjo na  çon në pyetjen se : cilat tipare të karakterit përbëjnë një “njeri të mirë”? E pra, ka shumë prej tyre.

Unik Portal tregon 11 shenja që e bëjnë një mashkull, njëri të mirë:

 1. Ai ju bën të ndiheni të bukur

Si partner, një njeri i mirë nuk do të harrojë t’ju bëjë që të ndiheni të bukur. Një njeri i mirë nuk është i kënaqur vetëm duke thënë fjalët, por është i suksesshëm në shfaqjen e ndjenjave të bukurisë brenda zemrës tënde. Kjo përfshin në mënyrën se si ai ndërvepron me ju fizikisht dhe mendërisht.

 1. Ka sens të inspirimit

Një njeri i mirë gjithmonë do të ketë një karakter të fortë dhe të patundur. Si i tillë, në parim, njeriu është frymëzues në fjalët dhe veprat e tij. Ai nuk pushon kurrë të ndjellë ndjenjat e frymëzimit. Një njeri i mirë do të frymëzojë një grua për të qenë versioni më i mirë i vetvetes.

 1. Ju mbështet pa kufi

Një njeri i mirë e kupton rëndësinë e qëndrimit mbështetës dhe të përshtatet ndaj nevojave të një gruaje. Kjo nuk do të thotë të jesh një njëri që gjithmonë thua PO por të jesh një njeri që mund të ofron mbështetje dhe akomodim kur diçka e tillë kërkohet.

 

 1. Ai gjithmonë kërkon përmirësim te vetja

Një njeri i mirë kurrë nuk i jep vetes shumë kredi. Megjithëse ai mund të jetë inteligjent, një njeri i mirë përpiqet gjithmonë të përmirësojë vetveten; nëse kjo është nëpërmjet të mësuarit diçka të re, duke marrë përgjegjësi të shtuar , duke analizuar veprimet e tij dhe duke marrë përsipër të ndryshojë pozitivisht.

 

 1. Ai ju bën të ndiheni të sigurt

Ndjenja e sigurisë dhe e sigurisë është një komponent vital për çdo grua në marrëdhënien e saj. Është detyra e mashkullit për të siguruar që ndjenjat e tilla janë të pranishme. Në rast të ndonjë fatkeqësie, një njeri i mirë gjithmonë do të ngrihet për të mbrojtur gruan e tij.

 

 1. Ai gjithmonë kujdeset për “gjëra të vogla”.

Mbajtja e derës së hapur, nxjerrja e karriges, ushqimi i fëmijëve, etj. Janë të gjitha veprimet të kujdesshme të një njeriu të mirë që bën gjëra të vogla. Ai kurrë nuk është shumë i zënë për të ndaluar atë që ai po bën dhe për të ofruar një gjest të vogël ndihme.

 1. Është i drejtë

Një njeri i mirë nuk do të gënjejë, mashtrojë ose do të vjedhë, sidomos ndaj personit që ai e do më së shumti në botë. Një njeri i mirë nuk duhet të ndjejë ndonjë hezitim në të treguar atë si ajo është, nëse ajo që ai ka për të thënë të jetë e mirë apo e keqe.

 1. Ai kurrë nuk është abuzues ndaj jush

Një njeri i mirë kurrë nuk do t’ju lëndoj fizikisht, mendërisht ose emocionalisht. Gjithashtu, një njeri i mirë nuk do të nxitë skena abuzive me  askënd tjetër nën asnjë rrethanë. Në vend të kësaj, një njeri i mirë do të përdorë forcën e karakterit dhe intelektit të tij për të zgjidhur konfliktet.

 1. Ai qëndron pranë jush me gjithë zemër

Kur një mashkull e shprehë dashurinë e tij,ka kaluar vetëm hapin dhe sfidën e parë. Një mashkull i përkushtuar dhe i mirë në asnjë rrethanë nuk do të të  neglizhojë, as në situatat më sfiduese. Një njeri i mirë nuk do ta braktisë detyrën e tij për të qëndruar pranë jush.

 1. Ai punon për të fituar dhe mbajtur besimin tuaj

Një njeri i mirë e kupton se besimi dhe dashuria  nuk mund të detyrohen, ato duhet të fitohen. Pas fitimit të besimit të shenjtë të gruas, një njeri i mirë e vlerëson si bekim nga Zoti. Për më tepër, një njeri i mirë kurrë nuk lë besimin e tij në dyshim.

 1. Ju jeni në rend të parë për të pavarësisht çdo rrethane

Kjo nuk do të thotë që ai të anashkalon  dhe  qetësohet tek dikush tjetër. Kjo do të thotë, në shumicën e rasteve, që një njeri i mirë do të jetë vetëmohues në fjalët dhe veprat e tij. Është përgjegjësi e një burri për ta vënë gruan e tij në rënd  të parë. /Unik Portal/