Highlight Të tjera

10 thënie inspiruese nga Bruce Lee

thënie

Bruce Lee jetoi një jetë të shkurtër por la shumë impakt në jetët e të tjerëve. Ai sot kujtohet si figura që popullarizoi kung fu-në në botë.

Sa herë iu dha rasti, ai shprehi urtësinë e tij.

Më poshtë gjeni disa thënie inspiruese nga i mrekullueshmi Bruce Lee

“Nëse hargjon shumë kohë duke menduar për një gjë, nuk do ta bësh kurrë atë.”

“Mos u lut për një jetë të lehtë, lutu për forcë të përballosh një jetë të vëhtirë.”

“Një njeri I mencur mund të mësojë më shumë nga një pyetje e pamend, se një budalla që mund të mësojë nga një përgjigjje e mencur.”

“Gabimet gjithmonë janë të falshme, nëse ai që ka gabuar ka kurajon ta pranojë atë.”

“Le të shkojnë në djall rrethanat; Unë i krijoj mundësitë.”

“Nuk frikësohem nga një njeri që ka praktikuar 10,000 gjuajtje, por frikësohem nga njeriu që ka praktikuar një gjuajtje 10,000 herë.”

“Sa më shumë që I vlerësojmë gjërat, aq më pak vlerësojmë veten.”

“Nëse e do jetën, mos hargjo kohë, sepse jeta është vetë koha.”

“Mburrja është ‘madhështia’ e budallait.”

“Dituria nuk mjafton, duhet përdorur. Dëshira nuk mjafton, duhet realizuar.”