Highlight Storie Inspirimi

10 të vërteta të dhimbshme mbi jetën!

Në jetë njeriu ballafaqohet me shumë situata, të mira  e të këqija. Secila prej tyre lë gjurmë në ju dhe secili moment mbartë kujtime të caktuara. Por, duke jetuar mes shume problemeve dhe dinamikes, ndonjëherë priremi të mendojmë drejtë dhe harrojmë vetën.

Unik ka përmbledhur 10 të vërteta të dhimbshme mbi jetën!
  1. Mesatarja e jetëgjatësisë se njerëzve është relativisht e shkurtër.
  2. Ju do të jetoni jetën që krijoni për veten tuaj.
  3. Të qenit i zënë nuk do të thotë të jesh produktiv.
  4. Një lloj dështimi gjithmonë ndodhë para suksesit.
  5. Të menduarit dhe të bërit janë dy gjëra shumë të ndryshme.
  6. Nuk duhet të presësh një falje për të falur
  7. Disa njerëz janë thjeshtë rast i e gabuar për ty
  8. Nuk është detyrë e të tjerëve të të duan, duaje vetën tënde ti.
  9. Ajo që keni në formë të pasurisë nuk e tregon atë që jeni ju.
  10. Çdo gjë ndryshon, çdo sekondë.