Highlight Të tjera

10 fraza nga autorë të mëdhenj rreth urrejtjes

Urrejtja është armiku intim i dashurisë dhe anasjelltas. Ato plotësojnë njëra-tjetrën aq sa ushqehen me njëra-tjetrën. Dhe ne mund t’i ndiejmë me të njëjtën forcë dhe pasion. Ata lëvizin botën së bashku dhe kjo është arsyeja pse ata kanë mbushur faqe dhe faqe historish reale dhe të shpikura.
Portali “Unik” ua sjell 10 fraza nga autorë të mëdhenj rreth urrejtjes
1. Urrejtja është një tendencë për të përfituar nga të gjitha rastet për të dëmtuar të tjerët. Plutarku
2. Urrejtja e pohuar hapur nuk ka një mundësi për hakmarrje. Seneca
3. Le të më urrejnë për sa kohë që kanë frikë nga unë. Lucio accio
4. Unë e dua tradhtinë, por e urrej tradhtarin. Julius Cezari
5. Kujdesuni që askush të mos ju urrejë me arsye. Marco Pontius Cato

6. Sa më e vogël të jetë zemra, aq më shumë urrejtje strehon ajo.Victor Hugo

7. Mjafton që një njeri të urrejë një tjetër që urrejtja të përshkojë tërë njerëzimin. jean paul Sartre
8. Mos ndero me urrejtjen tënde atë që nuk mund ta nderoje me dashurinë tënde. Friedrich Hebbel
9. Urrejtja nuk është asgjë më shumë sesa mungesa e imagjinatës. Graham greene 
10. Kur urrejmë dikë, ne urrejmë në imazhin e tij diçka që është brenda nesh. Hermann Hesse